Sistem za najavo voznih redov in obračun - Novita
15734
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15734,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge | shared by vestathemes.com,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

SISTEM ZA NAJAVO VOZNIH REDOV IN OBRAČUN

Sistem za najavo voznih redov in obračun sestavljajo trije ločeni produkti, ki se lahko uporabljajo kot celota ali ločeno. Za fazo SO-SO planiranja je namenjen sistem za najavo voznih redov z UCTE piramido ali Verifikacijskim procesom, v fazi izvedbe znotraj-dneva sistem planiranja in pa v fazi obračuna sistem za obračun in poravnavo z upravljanjem merilnih podatkov. Sistemi so razviti na osnovi ENTSO-E pravil za balansiranje trgov z električno energijo, z namenom, da se uporabljajo pri sistemskih operaterjih prenosnega omrežja za:

CELOVITA POSLOVNA REŠITEV

FAZA PLANIRANJA

V prvi fazi tržni udeleženci pripravijo vozne rede za dan v naprej. Po enem od komunikacijskih kanalov (e-mail, sftp, web servis …) ali neposredno z vnosom v spletno aplikacijo jih nato posredujejo sistemskemu operaterju prenosnega omrežja.

 

Sistem podpira dolgoročne in kratkoročne nominacijske cikle. Veljavnost prejetih voznih redov se preverja avtomatsko takoj ob prejemu dokumenta. Med drugim se avtomatsko preveri tudi veljavnost podanih pogodb, dodeljenih s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja, sosednjega sistemskega operaterja prenosnega omrežja ali zunanje lokacijske hiše.

 

Vsak nominacijski cikel se zaključi z enim ali več ciklov testiranja ujemanja. Ti se lahko v celoti prilagodijo (npr. agregacija podatkov, enostavna primerjava, podrobna primerjava, vloga sistemskega operatorja omrežja v procesu testiranja ujemanja idr.).

 

Zadnji cikel testiranja ujemanja se lahko določi kot dokončno usklajevalni, kar pomeni, da se ne ujemajoči podatki avtomatsko uskladijo in tržnim udeležencem se razpošljejo končne potrditve voznih redov.

UCTE HIERARHIJA/ VERIFIKACIJSKI PROCES

Sistem podpira dve vlogi sistemskega operaterja prenosnega omrežja (SO-ja) – vodja kontrolnega bloka ali član kontrolnega bloka.

 

UCTE hierarhija (star proces) nadalje podpira dva načina izdelovanja CAX datotek. V primeru, da je SO član kontrolnega bloka, so CAX datoteke posredovane avtomatsko vodji kontrolnega bloka, sistem pa čaka potrdilo slednjega. V primeru, da je SO vodja kontrolnega bloka, sistem prejema in primerja ter usklajuje CAX datoteke članov kontrolnega bloka, izmenjuje CBS datoteke s sosednjimi člani kontrolnih blokov in jih končno posreduje na koordinacijski center. Po tem ko prejme potrditev s strani koordinacijskega centra, le to posreduje tudi članom kontrolnega bloka.

 

Novi verifikacijski proces podpira avtomatsko generiranje in pošiljanje sumarnih in netiranih TSO voznih redov, sumarnih in netiranih tržnih voznih redov in pa kompenzacijskih programov. Sistem podpira tudi uvoz odgovorov Verifikacijske platforme (statusi sumarnih in netiranih voznih redov).

FAZA IZVEDBE

V fazi izvedbe se izvajajo planirani vozni redi. Sistem nadalje izračunava odstopanja med proizvodnjo in porabo ter nenapovedanimi spremembami v omrežju.

 

Nadalje sistem v fazi izvedbe podpira dva procesa alokacije znotraj-dnevnih prostih čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ): lokalno dodeljevanje ali XBID proces. Lokalna alokacija dodeljuje proste ČPZ na podlagi pravila »first-come, first-served«. Tako pridobljene ČPZ je potrebno nato v definiranem času vključiti v vozne rede tržnih udeležencev. V okviru XBID alokacije sistem podpira pošiljanje različnih potrebnih dokumentov na CMM in prejemanje rezultatov znotraj-dnevnih alokacij od SM-jev.

 

Sistem podpira periodične znotraj-dnevne korekcijske cikle in samostojno pošilja spremenjene vozne rede v skladu s pravili UCTE piramide/verifikacijskega procesa.

FAZA PORAVNAVE

Tretja faza zajema prejemanje vrednosti iz merilnih mest, primerjavo vrednosti z združenimi podatki čezmejnih napovedi, ter izračun odstopanj v fazi poravnave.

 

Vrednosti iz merilnih mest je možno uvoziti v standardni XML obliki iz zunanjih sistemov, kot je na primer AMR. V primeru da XML format ni dostopen, se lahko uporabijo tudi ustrezne tekstovne datoteke. Podatke je možno vnesti tudi ročno s pomočjo grafičnega vmesnika.

 

Lokalni sistemski operater prenosnega omrežja najprej z uporabo SOMA dokumentov sinhronizira pridobljene vrednosti iz merilnih mest z vrednostmi, ki jih je pridobil sosednji sistemski operater prenosnega omrežja. Obračunski podatki so nato usklajeni z uporabo SOAM dokumentov, na koncu pa se pošljejo še koordinacijskemu centru v skladu z UCTE hierarhijo. Sistem podpira tudi virtualne meje.

 

V primeru, da ima sistemski operater prenosnega omrežja tudi vlogo vodje kontrolnega bloka, sistem izvaja še zbiranje in primerjavo SOVA dokumentov članov bloka, za vse meje bloka. Podprto je tudi sprejemanje tedenskega poročila poravnave koordinacijskega centra (CBSRw), po prejetju pa izračunavanje poravnalnih podatkov za člane bloka.

PODPRTI ENTSO-E STANDARDI

ETSO Scheduling System (ESS)
CEE Scheduling TSO
ETSO Capacity Allocation and Nomination System (ECAN)
ENTSO-E Settlement Process (ESP)
RGCE Accounting and Settlement
ETSO Acknowledgement Document (EAD)
UCTE SO-SO Guide
ETSO Status Request (ESR)
ETSO Publication Document (EPD)
ENTSO-E Core Components (ECC)
ENTSO-E Code List (ECL)
The Energy Identification Coding Scheme (EIC)

Sistem se pogosto nadgrajuje v skladu z zadnjimi ENTSO-E standardi. Dokumentacija ENTSO-E standardov je dostopna na ENTSO-E EDI Library spletni strani: https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/.